Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
  Nieriäntie 7
  54800 Savitaipale
  puhelin 010 397 9600
  sähköposti juho (at) juho-laastit.com
  Yhteyshenkilö: Minna Jurvanen, minna.jurvanen (at) juho-laastit.com
 2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy:n tiedottamiseen.
 3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Rekisteriin tallennetaan vain tarpeelliset tiedot, joita ovat:
  Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  Rekisteröidyn yhteystiedot
  Yritys ja asema
  Osoitetiedot
 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale tai minna.jurvanen (at) juho-laastit.com
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot
  Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin
  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • yleisesti saatavilla olevat lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet asiakassuhteen syntyessä
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä
 7. Käsittelyn kesto
  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta.
 8. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.
 9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy.n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.